Παρεμβατικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων

Το Γυμνάσιο Πελασγίας συμμετέχοντας (ως συντονίστρια μονάδα) στη  σύμπραξη πέντε σχολικών μονάδων του Νομού Φθιώτιδας, στο πλαίσιο του έργου «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, πράξη 4.1.1.α) το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και το ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιεί παρεμβατικά προγράμματα με γενικό θέμα:

«Αναπαραστάσεις των φύλων στο χθες και στη σημερινή κοινωνία»

Ειδικότερα πραγματοποιούνται δυο παρεμβατικά προγράμματα:

  1. ''Φύλο και γνωστικά αντικείμενα στην εκπαίδευση: οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι επιδόσεις, οι προτιμήσεις, η στάση τους απέναντι στα «θεωρητικά» - «θετικά» μαθήματα'', με υπεύθυνο  καθηγητή τον κ. Σακελλάρη Αλέξανδρο.

  2. ''Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι και μεγαλώνοντας σαν αγόρι'',  με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Χρηστίδου Ευφροσύνη.

Το έργο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων» στοχεύει στην προώθηση της Ισότητας των Φύλων στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εισάγοντας το σχετικό προβληματισμό στη σχολική διαδικασία με την υλοποίηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων από τις σχολικές μονάδες.

 

Στη σύμπραξη συμμετέχουν και οι εξής σχολικές μονάδες:

Ενιαίο Λύκειο Πελασγίας

Γυμνάσιο Στυλίδας

Ενιαίο Λύκειο Στυλίδας

Γυμνάσιο Δομοκού