• 27 Ιουνίου 2022 18:28

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

καλωσορίσατε

Ημέρα: 4 Ιουνίου 2021

  • Home
  • e-εγγραφές 2020-2021

e-εγγραφές 2020-2021

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου) θα πρέπει να συμπληρώσουν υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (επισυνάπτεται), το οποίο χειρόγραφα εκείνος/η που ορίζεται κηδεμόνας για τις ανάγκες λειτουργίας…